Voorwaarden uitlaatservice

 

Entingen en gedrag;

 • Uw hond dient gezond te zijn.

 • Uw hond dient zijn jaarlijkse entingen te hebben gehad (stempels in paspoort).

 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.

 • Zieke honden kunnen helaas niet mee, u dient besmetting z.s.m. te melden.

 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.

 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.

 • U wordt geadviseerd uw hond iets na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.

 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

Schade/ aansprakelijkheid;

 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden

 • Uw hond wordt handdoek-droog weer thuisgebracht.                                     

 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.

 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond.                    Daarbij ben ik niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.

Lengte wandeling en weeralarm;

 • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.

 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.

 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.

 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gewandeld en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

Afzeggen en opzeggen;

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen.

 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.

 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald. 

 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:

  • Ziekte

  • Prive/ familie omstandigheden

  • Weeralarm of extreme gladheid

Portretrechten;        

 • Door uw hond mee te geven met onze hondenuitlaatservice geeft u Pip de toestemming om uw hond zijn/haar portret te gebruiken.                                       

 • Dit portret kan op social media en in eventuele video’s en/of producten gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Het (sleutel)contract en betalingen;

 • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent.

 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”

 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.

 • Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan.

 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Pip, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.

HK: 40106106
BTW: BE0691818747
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon